Home

Samen groeien, talenten tot bloei brengen, ontwikkelen. Dat zijn de kernwoorden van The English Greenhouse.  Om te kunnen werken, leren en je te ontwikkelen heb je bouwstenen nodig, zoals kennis, aandacht, tijd, samenwerking, doorzettingsvermogen, eerlijkheid.  Onze specialiteit is de bouwsteen Engels, wij hebben ruime ervaring met Engels als vak in het Primair, Voortgezet en Middelbaar Onderwijs. Deze ervaring en kennis wenden wij aan in het begeleiden van basisscholen met het maken van keuzes over het vak Engels. Er is grote aandacht voor het aanbieden van vreemde talen vanaf de kleuterleeftijd; het aantal scholen met een doorlopende leerlijn groeit snel en de subsidieregeling hiervoor stimuleert dit des te meer. Maar of een school nu subsidie aanvraagt of niet; een goede begeleiding van dit proces scheelt veel tijd, geld en energie en waarborgt de kwaliteit van het taalonderwijs. The English Greenhouse zet zich in op alle facetten van deze begeleiding.